Služby/ceník

Opravy komínů nad střechou

Vlivem agresivních spalin, a atmosférickým podmínkám je nadstřešní část jednou z nejvíce namáhaných částí komínu. Výsledkem jsou tak nejčastěji vypadané spáry, popraskaná krycí hlava.

od 1500,-

Vložkování komínů pro všechny druhy paliv, montáž vzduchopalivového systému

Vložkování komínu se nejčastěji volí když měníme spotřebič. Moderní spotřebiče způsobí ve starém jednovrstvém komíně bez vložky problém. Palivo v nich hoří lépe, ze spotřebiče odchází chladnější spaliny a ty mohou v neprohřátém komíně kondenzovat, to způsobí velice rychlé a nenávratné zadehtování komínového průduchu.

od 3000,-

Frézování komínů

Častým problémem starších komínů bývá malý průměr komínového průduchu, do kterého je třeba osadit větší průměr komínové vložky, proto se pomocí hydraulické frézy komín „vybrousí“ na požadovaný rozměr.

800,-/m

Čištění spalinových cest (komíny a kouřovody)

Udržování čisté spalinové cesty tj. kouřovod a komínový průduch je nejzákladnější předpoklad k bezpečnému provozu . Nevyčištěný komínový průduch je nejčastější příčina požáru.

200,-

Stavby zděných komínů, vícevrstvých a jednovrstvých

Stavba nového komínu ať už vícevrstvého nebo jednovrstvého se nejčastěji volí do novostaveb a u objektů, kde je stávající komín v dezolátním stavu.

od 4500,-

Kontrola spalinových cest na pevná, plynná i kapalná paliva

Každoroční kontrola (revize) musí být uskutečněna alespoň jednou ročně a je nedílnou součástí bezpečného provozu spalinové cesty.

300-

Každoroční kontrola (revize) s vyčištěním komínu

Každoroční kontrola (revize) s vyčištěním spalinových cest.

400,-

Výměna kouřovodů, připojování spotřebičů paliv

Napojení nového spotřebiče na komínový průduch, nebo výměna nevyhovujícího,již stávajícího kouřovodu od všech druhu paliv.

od 500,-

Poradenství v oboru kominictví

Telefonicky

Zdarma

Na místě

Příspěvek na dopravu

 

V případě vložkování, frézování a oprav komínů a dalších prací závisí cena na mnoha faktorech a spotřebě materiálu. Po dohodě a na základě poskytnutých informací lze zaslat cenovou nabídku pro tyto služby.